Grafisk design
Formstark med en känsla för färger och bildspråk. Anpassar till befintliga grafiska profiler eller skapar helt nytt.
Illustrationer
Allt från symboler och designelement till illustrationer som bär sitt eget budskap eller passar in i övrig formgivning. Stor variation på stilar.
Tekniska illustrationer
Förklaringsmodeller, instruktioner, produktbeskrivningar, kopplingsscheman.
Infografik
Beskrivande illustrationer över flöden och processer.
Animationer
Text, illustrationer och infografik som rör på sig.
Loggor
Snygga, enkla, användarvänliga loggor.
Böcker
Sättning, formgivning, omslag, illustrationer.
Presentationer
PowerPoint eller Keynote. Mallar från grunden eller uppstädning och ansiktslyftning av befintlig.
SoMe
Innehållsproduktion av inlägg på Linkedin, Facebook och Instagram.
Webb
Enklare hemsideslösningar och grafiskt material till din hemsida. Annonser och banners för digital marknadsföring. 
Hållbarhetsredovisningar och hållbarhetsrapporter
Strukturerad och snygg rapport eller redovisning. 
Bollplank
Kreativ och idérik även i områden som går utanför illustrationer och formgivning.
Samarbeten
Det jag inte kan själv – det känner jag nån som kan! Jag samarbetar, förmedlar, undersöker och gräver fram den kompetens som behövs.
Medlem i Svenska Tecknare och Illustratörscentrum